måndag 6 februari 2012

Företagsanalys Apple


NASDAQ-noterade teknikjätten Apple Inc är en framgångsaga utan motstycke. Genom åren har man vid ett flertal tillfällen både revolutionerat existerande marknader, men även skapat nya sådana. Macintosh (1984), iPod (2001), iPhone (2007) och iPad (2010) har varit nothing short of genius.
  

Hållpunkter från ovanstående sammanställning (och från årsredovisningarna)
  • Finanserna är Graham-starka. Bolaget saknar räntebärande skulder och har en kassa som överstiger $ 120 miljarder.
  • Intjäningsstabilitet. Den (genomsnittliga) årliga EPS-tillväxen uppgår till 69,41 procent de senaste tre åren, 62,22 procent de senaste fem åren och 61,21 procent de senaste sju åren.
  • Man började dela ut pengar år 2012. Direktavkastningen uppgår för närvarande (kurs $ 595) till cirka 1,78 procent.
  • Apple har institutionellt ägande. Innehavsmässigt ligger FMR LLC, Vanguard Group Inc och BlackRock Institutional Trust Company i top med 2½-5 procent av kapitalet.
  • För dåligt insatt i amerikansk finansmedia för att yttra mig om styrelsen. Det verkar dock onekligen fungera bra.
  • ROE har en stigande trend och är nu uppe i 35,31 procent, CAPEX brukar hamna runt 15-20 procent och OE/E ligger mellan 1,1-1,2 (innebärande att min OE-beräkning föreslår att Apples "verkliga vinst" i genomsnitt är cirka 10-20 procent högre än rapporterad vinst).

Sammantaget är Apple ett wonderful company.

1 kommentar: