fredag 17 augusti 2012

Beijer Alma Q2 2012


Beijer Alma redovisade igår sin Q2-rapport.

Nettoomsättningen blev 731 Mkr (744) under kvartalet och 1 449 Mkr (1 465) under januari–juni. Resultatet efter finansnetto uppgick till 92,8 Mkr (123,1) under kvartalet och 190,8 Mkr (231,8) under januari–juni. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 2,25 kr (2,98) under kvartalet och 4,62 kr (5,58) under januari–juni.

Kassaflödet var fortsatt starkt. Exklusive företagsförvärv uppgick det till 73,4 Mkr (108,5) under kvartalet och 130,6 Mkr (117,9) under januari–juni. 

För den som tidigare missat det har  Lesjöfors förvärvat den tyska fjädertillverkaren Stumpp + Schüle GmbH.

Det är egentligen lite elakt att jämföra Beijer Alma med samma period förra året eftersom 2011 var ett rekordår för BA och därför att verkstad är svalare (i vart fall hittills) i år. Personligen hade jag nog förväntat mig en något starkare rapport även om jag anade att rapporten (p.g.a. avmattning inom traditionell verkstad) skulle vara sval. Den uppmärksamme läsaren anar nog att marginalen minskat, vilket är en korrekt iaktagelse. Marginalen sjönk från 17,0 till 13,2 procent. VD och koncernchef Bertil Persson förklarar att den vikande marginalen huvudsakligen beror på minskad faktureringsvolym, men även delvis ett resultat av den prispress som skett inom Lesjöfors chassifjäderverksamhet under det senaste året. 

Balansräkningen är fortsatt stark. Jämfört med Q1 ökade kvoten omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder från 1,81 till 1,92, omsättningstillgångar subtraherat med totala skulder ökade från 419 Mkr till 443 Mkr. Soliditeten ökade med 0,1 procent till 61,6 procent (61,5) jämfört med samma period förra året.

Det lär inte bli något rekordresultat för BA i år, men jag tycker det ser fortsatt stabilt ut och kursnedgångarna efter rapporten har öppnat för nya köplägen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar