söndag 7 april 2013

Företagsanalys AQ GROUP

Aktietorgsnoterade AQ GROUP AB är ett Västeråsbaserat bolag med affärsidén att utveckla, tillverka och montera system och komponenter till krävande industrikunder. Bolaget är verksamt inom följande affärsområden: elskåp, kablage, speciella teknologier, OEM produkter, formsprutning, plåtbearbetning och induktiva komponenter.

Koncernen har lite drygt 3300 anställda, varav ca 75 procent i tillväxtländer utanför Sverige.

OBS! "Kurs" är taget från graf och inte från räkenskapsmaterial.Hållpunkter från ovanstående sammanställning (och årsredovisningarna)
 • Balanslikviditeten (2011 års siffror) uppgår till 2,40. Rörelsekapitalet är 459 Mkr större än långfristiga skulder. Räntebärande skulder uppgår till 60,8 Mkr, vilket motsvarar drygt 5,5 procent av balansomslutningen. Bolaget är således relativt konservativt finansierat.
 • Intjäningsstabilitet. Den (genomsnittliga) årliga EPS-tillväxen uppgår till -4,1 procent de senaste tre åren, 4,02 procent de senaste fem åren och 11,24 procent de senaste sju åren.
 • Utdelningsstabilitet. Direktavkastningen har pendlat mellan 1,8-3,8 procent, förnärvarande ungefär 2,5 procent.
 • Peter-Olof Andersson (grundare) innehar 35,0 procent av kapitalet och rösterna. Claes Mellgren (grundare) innehar 35,6 procent av kapitalet och rösterna.
 • Både Claes Mellgren och P-O Andersson sitter naturligtvis i styrelsen. Med anledning av dessa båda herrars stora ägande i bolaget finns starka incitament att förvalta det väl.
 • ROE har legat runt 25 procent, men har nu de tre sista åren legat mellan 11-14 procent. CAPEX brukar ligga runt 25 procent +/- fem procent (undantag för 2009 då CAPEX uppgick till 84 procent). OE/E ligger runt 1 (undantag 2009 då OE/E uppgick till 0,15).

Att AQ GROUP är noterat på aktietorget avskräcker en aning, men det finns tydligen planer på att ta sig in på Nasdaq OMX, se AQ GROUP: Inbjudan till årsstämma, punkt 12. En noteringsprocess kan dock ta flera år, beroende på hur långt bolaget idag har kvar för att uppfylla noteringskraven.

Vid en kortare genomgång av bolaget finns ett antal faktorer som tilltalar mig. Starka finanser, gynnsam ägarbild och trovärdig ledning, bra historik, relativt stort kundbas i någorlunda spridda branscher samt att bolaget är litet och kommer kunna fortsätta växa under många år framöver.

Omsättningsökningen 2002-2011 har varit ganska linjär (väldigt fin utveckling), rörelseresultatet följde med fint fram till 2008. Rörelseresultatets utveckling 2009-2011 har varit mindre smickrande. Det skall bli spännande att se om man bolaget arbeta sig tillbaka till tidigare års marginaler.

Sammantaget ser AQ Group ut som ett välskött industriföretag med relativt goda möjligheter för fortsatt fint värdeskapande.

6 kommentarer:

 1. Jag äger AQ (har skrivit lite om dem också) men är lite skeptisk, eller åtminstone fundersam, på framtiden. Deras historik består av stora mängder förvärv av konkursbon, rekonstruktionsföretag osv. för mindre än eget kapital och dessa förvärv har gått mycket bra! Nu är AQ för stort för att sådana småförvärv ska göra avtryck och om bolagets förvärvsstrategi ska fortsätta (vilket det är uttalat att de ska) så måste större bolag förvärvas.

  Under 2012 gjordes det första riktigt stora förvärvet, av Durapart Industries för mer än eget kapital, och hur det faller ut har vi inte sett ännu. Det är nya tider och nya utmaningar för AQ.

  Förvärvet av Durapart ökade den redan stora exponeringen mot fordonsindustrin ytterligare också, så AQ än nu mer cykliskt än tidigare.

  Annars ser ju historiken grym ut. Inget förlustkvartal sedan starten 1994 eller vad de nu brukar skriva!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för ännu en konstruktiv kommentar.

   Misstänker att Du är bättre påläst på AQ än mig =). Jag valde att inte gå in på den problematiken i analysen ovan, men det Du skriver är helt riktigt. AQ är något av en "serial acquierer" och hittills har det fungerat bra. Att växa genom förvärv är dock mindre pålitligt än att växa organiskt. Detta är en anledning till att jag hittills avstått från att investera i bolaget.

   Att bolaget är cykliskt har jag egentligen inget emot så länge man inte köper bolaget på rekordvist med rekordmultipel.

   Radera
 2. Att större bolag förvärvas till högre PBV ligger lite i sakens natur då icke övervärde ofta återfinns i större bolag. Ackumulerade värde i kundregister, know-how, distribution, integrering etc. Därav upptas övervärden som inte syns i boken men som förhoppningsvis är värt att betala för.

  Jo, jag har en fråga. När du tar upp intjäningstabiliteten i Excelarket, hur har du egentligen räknat fram 24%?

  Tack för trevlig söndagsläsning!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vinst 2009-2011 genom vinst 2004-2006 minus 1.
   Alltså, (4,32+3,85+5,31)/(2,52+4,01+4,36)-1=0,24. Jag tycker det är bättre att ta en serie med år istället för ett enskilt år. Detta är dock inget mått jag använder mig speciellt mycket. Jag föredrar årlig tillväxt (precis som jag redovisar i löptexten).

   Radera
 3. Intressant artikel som berättar lite om aq's historia:

  http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3114273.ece

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för artikel, jag hade inte läst den tidigare. Väldigt intressant. Företrädarna gav en förvånansvärt öppen bild av sig själva.

   Radera