fredag 20 april 2012

Företagsanalys Axis


Midcap-noterade Axis är marknadsledare inom nätverksvideo/nätverkskameror. Trevlig liten nisch med fina marginaler. Framtidsutsikterna får bedömas som ljusa och efterfrågan drivs bland annat av en ökad oro i världen.


Hållpunkter från ovanstående sammanställning (och från årsredovisningarna)
  • Vid 2011 års utgång var Axis finanser Graham-starka med inga räntebärande skulder.
  • Intjäningsstabilitet. Den (genomsnittliga) årliga EPS-tillväxen uppgår till 21,69 procent de senaste tre åren, 23,54 procent de senaste fem åren och 47,11 procent de senaste sju åren.
  • Utdelningsstabilitet sedan man började dela ut år 2005. Direktavkastningen har pendlat mellan 1,5 och 7,8 procent, med genomsnitt runt 3 procent. Relativt stabilt ökande utdelning (med undantag för 2009).
  • Tre ägare innehar 38,8 procent av kapitalet och rösterna.
  • En av ägarna sitter i styrelsen (~10 procent av rösterna sitter i styrelsen). Vidare gillar jag VD Ray Mauritsson. I DI:s pappersupplaga av den 23 april 2012 publicerades en intervju med Ray. Han blev bl.a. frågad: "Ni har inga räntebärande skulder. Är de verkligen optimalt ur aktieägarperspektiv?" Han svarade: "Det återspeglar sättet som vi driver företag på: organisk självfinansierad tillväxt. Man kan ha olika diskussioner om vad som är rätt men vi vill ha en flexibilitet och även vara långsiktigt uthålliga i våra sattsningar. Vi har ju trots det kunnat ge aktieägarna extra utdelning de senaste åren."
  • ROE (tre- och femårssnitt) ligger runt 52-53 procent, sjuårssnitt på 45,5 procent. CAPEX ligger stabilt runt 16 procent och OE/E ligger strax över 1, faktiskt 1,07 i genomsnitt de tre senaste åren.
Sammantaget ser Axis ut som fint företag med fortsatt goda möjligheter för värdeskapande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar