söndag 8 april 2012

HP gör en U-sväng


Detta är för visso gamla nyheter men det har helt undgått mig fram tills idag då jag läste BBC och av en slump sprang på "nyheten". NYSE-noterade Hewlett-Packard ("HP") bekräftade den 18 augusti 2011 att man gör en strategisk exit från smartphone- och tablet computer ("tablet")-marknaden samtidigt som man även överväger att sälja sin PC-verksamhet. Planen är att fokusera på marknader med bättre marginaler såsom molnlösningar, mjukvara, servrar m.m. Den 27 oktober 2011 släppte HP ett pressmeddelande där man meddelade att man omvärderat situationen och kommit fram till att PC-verksamheten var allt för integrerad och kritisk för den övriga verksamheten, innebärande att man valt att fortsätta med PC-verksamheten trots allt. Man verkar dock fortfarande hålla fast vid att man kommer hålla sig borta från smartphone- och tabletmarknaden.

Det bör i sammanhanget påpekas att HP inte är någon liten spelare i sammanhanget. HP är världens största PC-tillverkare som 2011 omsatte $ 127 miljarder. Under hösten meddelade alltså världens största PC-tillverkare, som har varit i branschen sedan tidigt 1940-tal, att man drar sig ur smartphone- och tabletmarknaden samt att man även hade för avsikt att dra sig ur hela PC-marknaden (något som dock senare inte visade sig vara möjligt) för att fokusera på marknader med bättre marginaler.

Det får mig osökt att fundera kring om det finns någon annan spelare på marknaden som snor åt sig vinster och pressar marginaler. En kvalificerad gissning är att det är Apple som ligger bakom HP:s U-turn. Under Q3 2011 hade Apple som bekant 52 procent av vinsterna på smartphonemarknaden (med marknadsandel om 4,2 procent!) och 100 procent av vinsterna på tabletmarknaden. Ingen vet idag hur stor tabletmarknaden kommer att bli och till vilken del tableten kommer att ersätta laptopen. Även Mac:en är på framfart. Q3 2011 växte Mac-försäljningen med 25 procent (kan jämföras med att PC-försäljningen ökade med dryga 5 procent under samma tidsperiod).

Tids nog är det självklart att Apple kommer få konkurrens men för närvarande, när t.ex. HP kastar in handduken, kan Apple tryggt fortsätta att regera ostört.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar