söndag 22 april 2012

Företagsanalys Johnson & Johnson

NYSE-noterade Johnson & Johnson (J&J) är världens, förmodligen, största läkemedelsbolag. J&J har tre ben att stå på: medical decives and diagnostics (ca 40 procent av omsättningen), pharmaceutical (ca 35 procent av omsättningen) och consumer (ca 25 procent av omsättningen). Bolaget har en väldigt stabil och diversifierad verksamhet. J&J erbjuder i princip allt från knäersättningar till receptbelagda läkemedel och munhygiein. Man har en rad kända varumärken såsom Nicorette, Listerine och Natusan.


Hållpunkter från ovanstående sammanställning (och årsredovisningarna)
  • Graham-starka finanser.
  • Intjäningsstabilitet. Stabil verksamhet. Den (genomsnittliga) årliga EPS-tillväxten uppgår till -8,54 procent de senaste tre åren, -1,25 procent de senaste fem åren och 3,62 procent de senaste sju åren.
  • Utdelningsstabilitet. Direktavkastning strax över 3 procent. Stabil och ökande utdelning. Jag tror man har höjt utdelningarna de senaste 48? åren.
  • Ingen "storägare". Berkshire Hathaway äger cirka 1,6 procent.
  • Jag är för dåligt insatt i amerikansk finansmedia för att yttra mig om styrelsen.
  • ROE ligger runt 22-25 procent, CAPEX runt 25-28 procent och OE/E ligger runt 0,7.
Sammantaget växer J&J inte så det knakar, men bolaget är en stabil pjäs. Många s.k. defensiva värdeinvesterare brukar tycka om bolaget på grund av dess stabila verksamhet och pålitliga utdelning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar