onsdag 29 januari 2014

Apple – The Bull Case


Apple is among the most misunderstood companies ever. Most people are obsessed about what I would call “short term factors” such as if Apple will beat the estimates this quarter, what the next quarter guidance is going to be and what the next hot story will be. People don’t seem to care about if Apple’s long term story continues to make sense or whether or not Apple is a solid and attractively priced company.

The fact of the matter is that Apple is among the most well-known brands in the world, it scores very high in consumer satisfactory surveys and people in general want to be associated with Apple – that is priceless.

What You have with Apple is the following:
  • An impregnable balance sheet. Ben Graham classifies current ratio > 2 as a strong financial position. Most companies that are considered to have a strong financial position often barely meet this criterion. For Apple, current ratio (incl. long-term marketable securities) equals 3,7. Also, the lion share of this is cash and marketable securities. Apple is absurdly over-capitalized.
  • A company well-positioned for future growth and that has shown on average 50 percent EPS-growth a year for the last seven years.
  • An incredibly strong cash flow that on average is 10-20 percent stronger than reported earnings.
  • A dividend yield around 2,4 percent (based on share price $500). I think Apple will increase the dividend by roughly 15 percent in April (Q2), pushing the yield to 2,8 percent.
  • The biggest buy back in corporate history. People went nuts about the Google $3,2B acquisition of Nest. That Apple spent $22,86B in 2013 alone buying back Apple stock is, on the other hand, treated as a non-story. Those huge buy-backs (and I expect them to be increased in April) will greatly benefit Apple shareholders in the long run. 
  • A company that is astonishingly discounted in the market with returns on equity being among the best in the overall market. Apple is trading at roughly P/OE (excl. cash and marketable securities) 7,2. To any reasonable estimate of value, that is very cheap – You get a big margin of safety. Relative to its high quality, I would say this is the cheapest company in the market.

Apple is disguised as a very risky niche tech company (look at Nokia, RIM...) while it actually is more of a solid consumer electronic company. Apple is treated by the market as kind of a long-shot turnaround case. But Apple is actually not a turnaround case. Apple is in fact doing well right now, and considerably better than the competition, in all important product categories (iPhone, iPad and iTunes/Software/Services). It is also well-positioned for future growth in the emerging markets.

So, if You actually care about intrinsic value and valuation, what is not to like?

tisdag 28 januari 2014

Bryter ner Apple Q1 2014

Med start sedan Apple rapporterade Q3 2012 har Apples rapporter varit "sämre" än tidigare. Med sämre menar jag inte på något vis dåliga med vanliga mått, utan endast att den galet starka tillväxt som Apple tidigare redovisat, t.ex. Q2 2012 då resultatet växte med 94 procent, inte infunnit sig. Sedan dess har det varit lite som att marknaden vill att Apple ska "bevisa" att bolaget åter igen är ett tillväxtföretag, annars är aktien ner 10 procent dagen efter. Runt 16-17 tiden i eftermiddag kommer aktien sannolikt vara ner, gissningsvis 8-10 procent.

Hur som helst. Q1 2014 är som följer.Som Du ser i bilagd fil är omsättningen upp 5,7 procent och EPS upp 5,0 procent . Enligt mina beräkningar är Owner Earnings upp ca 3 procent under samma tidsperiod, vilket är en effekt av återköpen. Hade det inte varit för Apples återköp hade Apple både vad det gäller OCF och OE, backat säg 3 procent. Mitt "vanliga" resonemang om att det är kassaflödet som är det viktiga och att Apple kassaflödesmässigt går bra och att den dåliga vinsttillväxten beror på bokföringsmässiga tricks, fungerar således inte i detta fall.

Sammantaget skulle man kunna säga att omsättningen är upp 5,7 procent och vad det gäller earnings och owner earnings har det varit nolltillväxt, dock tack vare återköpen uppvisas tillväxt om 3-5 procent. I avsaknad av den starka bekräftelse om att Apple är tillbaka på tillväxtbanan kommer aktien sannolikt att gå rätt ner i källaren igen.

Jag har lyssnat igenom Apples conference call några gånger och har tittat på siffrorna för att försöka bilda mig en uppfattning om vad som egentligen hänt. Om man tar omsättning, vinst och owner earnings för dess face-value så talar vi nolltillväxt i bolaget, vilket - no kidding - inte vore bra.

Om man fördjupar sig i bolagets olika produktkategorier framgår följande.

IPhone-försäljningen är upp 6,8 procent från 47,79 till 51,03 miljoner enheter. Det känns som att ledningen fick mixen 5S/5C fel (för många 5C och för få 5S), vilket lett till att 5S varit supply constrained hela kvartalet. Cook kommenterade förhållandet mellan 5S och 5C som "different than we thought", vilket delvis styrker min tes. Man skyller dock alltid på supply constrains så vad vet jag.

IPad-försäljningen är upp 13,9 procent från 22,86 till 26,04 miljoner enheter. I synnerhet Air verkar ha varit våldsamt populär.

Oppenheimer drog en hel del spännande statistik och undersökningar gällande iPhone, iPad och smartphone/tablet-marknaden som helhet. Precis som jag tidigare var inne på när jag skrev om smartphone- och tabletmarknaden har Apple ett mycket starkt grepp om entreprise och education, därtill får iPhone och iPad mycket höga betyg i user satisfaction surveys m.m.

I en värld där Samsungs premium-smartphonesegment enligt bolagets egna uppgifter inte växer, att tablet traffic i NA ser ut såhär och att iPhone/iPad får mycket höga betyg i user satisfactory surveys får jag ändå säga att vad gäller premium smartphones och i synerhet tablets, är Apple för närvarande ohotad marknadsledare.

Mac-försäljningen var upp 19,2 procent från 4,06 till 4,84 miljoner enheter. Denna tillväxtsiffra är klart missvisande då Apple gjorde bort sig ordentligt vad gäller tillgången till Macs vid denna tid förra året. Jag har under några månaders tid tänkt skriva ett inlägg om PC-marknaden, vilket ännu inte blivit av, men vad man ska ha med sig från PC vs Mac är att tabletförsäljningen slår hårt mot hela PC-marknaden och att PC-marknaden minskar hela tiden. Det viktiga här är dock att Mac tagit marknadsandelar mot PC under 30 av de senaste 31 kvartalen. Detta var ett av de starkaste Mackvartalen någonsin.

ITunes var upp 19,2 procent från 3,69 till 4,40 miljarder dollar. Software och services var upp 26 procent, detta trots att programvara nu ges bort vid köp av nya Macar (för att stärka ekosystem och varumärke).

Totalhaveri i iPodförsäljningen, -52,3 procent ner från 12,68 till 6,05 miljoner enheter.

Om man bortser från iPod som är, i brist på ett bättre ord, en döende produktkategori går Apples underliggande verksamhet bra. IPhone har en helt ok försäljningstillväxt strax under 7 procent, vilket är bra sett till vanliga mått och väldigt bra sett till det är det enda premiummärke i sin marknad som uppvisar tillväxt. IPadförsäljningen går stålande, upp nästan 14 procent med vad som sannolikt är ett ointagligt försprång gentemot konkurrenterna. ITunes/Software/Services m.m. växer i vanlig ordning runt 20 procent per år vilket får bedömas som mycket bra. Talar man om underliggande verksamhet är det bara iPod som går dåligt och det beror inte på att Apple är doomed och blir utkonkurrerad, utan endast att den tillhör en döende produktkategori (lite som när den portabla kassetbandspelaren fick ge vika för den portabla CD-spelaren, CD-spelaren för mp3-spelaren m.m).

Tillbaka till rapporten som helhet. Oppenheimer pekade på tre faktorer som håller tillbaka omsättningen just nu: 1. ofördelaktiga växelkurser (i synnerhet USD/Yen), 2. iPodförsäljningen och 3. higher revenue deferral rates (deferred revenue nu uppe i $11,4 miljarder). Oppenheimer, som sitter på betydligt bättre underlag än vad jag gör, bedömer inverkan av dessa tre faktorer till ca $ 2,5 miljarder. Adderar man 2,5 miljard till omsättningen är omsättningstillväxten magiskt uppe i 10,2 procent, vilket i min värld är helt ok för en aktie som är så billig som AAPL. Givet tillväxten i iPhone, iPad och iTunes/Software/Services låter runt 10 procentig tillväxt helt rimligt.

För den kortsiktige spekulanten som hoppats på "ett snabbt klipp" är denna rapporten inte bra.

Den långsiktige investeraren kan glädja sig åt att Apples viktiga "kärnverksamhet inför framtiden" (som för närvarande utgörs av iPhone, iPad och iTunes/Software/Services) går bra eller mycket bra, att Mac tar marknadsandelar mot PC kvartal ut och kvartal in samt att Apple av allt att döma är mycket väl positionerat inför framtiden.