lördag 25 februari 2012

Warren Buffett's Letters to Berkshire Shareholders

Idag publicerades Warren Buffets (2011) brev till aktieägarna. Rekommenderas starkt.

För den som inte läst Buffets tidigare brev till aktieägarna (1977-2010) har något att se fram emot. Tidigare brev till aktieägarna återfinnes här.

måndag 6 februari 2012

Företagsanalys Apple


NASDAQ-noterade teknikjätten Apple Inc är en framgångsaga utan motstycke. Genom åren har man vid ett flertal tillfällen både revolutionerat existerande marknader, men även skapat nya sådana. Macintosh (1984), iPod (2001), iPhone (2007) och iPad (2010) har varit nothing short of genius.
  

Hållpunkter från ovanstående sammanställning (och från årsredovisningarna)
  • Finanserna är Graham-starka. Bolaget saknar räntebärande skulder och har en kassa som överstiger $ 120 miljarder.
  • Intjäningsstabilitet. Den (genomsnittliga) årliga EPS-tillväxen uppgår till 69,41 procent de senaste tre åren, 62,22 procent de senaste fem åren och 61,21 procent de senaste sju åren.
  • Man började dela ut pengar år 2012. Direktavkastningen uppgår för närvarande (kurs $ 595) till cirka 1,78 procent.
  • Apple har institutionellt ägande. Innehavsmässigt ligger FMR LLC, Vanguard Group Inc och BlackRock Institutional Trust Company i top med 2½-5 procent av kapitalet.
  • För dåligt insatt i amerikansk finansmedia för att yttra mig om styrelsen. Det verkar dock onekligen fungera bra.
  • ROE har en stigande trend och är nu uppe i 35,31 procent, CAPEX brukar hamna runt 15-20 procent och OE/E ligger mellan 1,1-1,2 (innebärande att min OE-beräkning föreslår att Apples "verkliga vinst" i genomsnitt är cirka 10-20 procent högre än rapporterad vinst).

Sammantaget är Apple ett wonderful company.

lördag 4 februari 2012

Investeringsstrategi


Huvudregeln är att investeringar görs i riktigt högkvalitativa tillväxtbolag (Fisher, Buffet, Graham m.fl. har lärt oss hur man kan avgöra detta) med konservativa finanser, bra vinsttillväxt, hög räntabilitet, stabila  kassaflöden, låg CAPEX, bra Owner Earnings mm. Investering görs endast när jag bedömmer att bolaget handlas i nivå med eller helst "en bit" under instrinsic value (det vill säga med Margin of Safety).

Blir värderingen i något bolag för hög (säg 30% över vad jag anser rimligt), säljer jag några aktier och placerar medlen i lägre värderade bolag i portföljen (omallokering). Samma sak gäller om något  bolag i portföljen blir väldigt undervärderat, jag kan även då tänka mig att sälja lite från något av de högre värderade bolagen för att placera i det undervärderade bolaget (omallokering).

Undantaget från huvudregeln är att jag (sällan) investerar i relativt välskötta bolag som av en eller annan anledning har problem och då Mr. Market (kraftigt) överskattar problemet eller underskattar bolagets potential (s.k. value plays). Det kan till exempel vara ett relativt välskött bolag vars aktiekurs fått orimligt mycket stryk i botten av en djup panik (typexempel Swedbank under finanskrisen).

fredag 3 februari 2012

IPS och PPM


Det finns lite olika uppfattningar angående om man borde pensionsspara eller ej (att man bör spara i allmänhet ses som en självklarhet). Det finns vissa som anser att man bara borde pensionsspara om man har svårt att hålla i sina pengar, detta eftersom pensionssparande ger en inlåsningseffekt. Andra anser att om man kan hålla i sina pengar bör man inte pensionsspara överhuvudtaget, just eftersom det ger en inlåsningseffekt.

Personligen tycker jag att man bör pensionsspara, oavsett man har svårt att hålla i pengar eller ej. Om man har svårt att hålla i sina pengar bör man dock enligt min uppfattning pensionsspara lite mer och om man kan hålla i sina pengar kan man penionsspara lite mindre.

Om man börjar pensionsspara som ung kan ränta-på-ränta göra mycket av arbetet åt en. Beakta följande exempel.

Person A sparar 500 kr per månad i 40 år och förräntar detta kapital med åtta procent per år. Person A skulle då efter 40 år ha sparat ihop cirka 900.000 kr varav cirka 660.000 kr är hänförligt till ränta-på-ränta.

Placeringsstrategi
Jag är en stark förespråkare för direktägande av aktier. När det gäller PPM kommer jag som svensk medborgare dock inte undan fonder. När det gäller IPS är jag villig att förvalta dessa medel med samma strategi som min PPM.

I The Intelligent Investor skriver Benjamin Graham följande:

"We have suggested as a fundamental guiding rule that the investor should never have less than 25% or more than 75% of his funds in common stocks, with a consequent inverse range of between 75% and 25% in bonds."

Strategin innebär i korthet att man sätter en fast relation mellan aktier och obligationer och sedan upprätterhåller denna relation. Varför ska man krångla med det? Huvudsakligen av två anledningar: 1) aktiesparande har historiskt sett givit bättre avkastning än annat sparande (inflationsskydd), och 2) ombalansering leder till att man köper aktier vid nedgång (då aktierna börjar bli billiga) och säljer vid uppgång (när aktierna börjar bli dyra), dvs buy low, sell high, vilket är ett sunt beteende.

Jag rekommenderar att man väljer index- och räntefonder med högkvalitativa och välkända underliggande värdepapper. Fonderna skall även ha hög transparens och mycket låga eller helst inga avgifter. Just låga avgifter är väldigt viktigt. Beakata följande räkneexempel.

Person A och person B pensionssparar i var sin IPS. Båda börjar samtidigt och sparar i 40 år. Både Person A:s fonder och person B:s fonder avkastar lika mycket, men person A betalar en förvaltningsavgift om en procent per år, medan person B inte betalar någon förvaltningsavgift alls. En procent låter inte så mycket, men hur mycket är det egentligen? Det beror självfallet på hur mycket man sparar, men person A kommer efter 40 år att ha betalat cirka 1/3 av "sin pension" till sin fondförvaltare, annorlunda uttryckt:  person A kommer att ha 1/3 mindre pension än person B, t.ex. om person A har 667.000 kr kommer person B att ha 1.000.000 kr. Slutsats: håll Dig undan avgifter!

Hur gör jag?
Jag har 75 procent i aktier och 25 procent i räntebärande papper. Aktiedelen utgörs av Avanza ZERO och räntedelen utgörs av Spiltan Räntefond Sverige. Avanza ZERO är en passivt förvaltad aktiefond som i princip följer SIXRX (jag tror att man kan räkna med att Avanza ZERO går 0,737% sämre än SIXRX). Vidare är Avanza ZERO avgiftsfri. Spiltan Räntefond är en kort räntefond som placerar sina medel i räntebärande värdepapper utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga löptiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, är maximalt 1 år. Spiltan Räntefonds förvaltningsavgift uppgår till 0,1%.

Jag ombalanserar vid relationerna 77/23 och 73/27. Om man inte ids hålla koll på denna relation föreslår jag att man ombalanserar två gånger per år, förslagsvis vid nyår och på sommaren precis innan man går på semester. I detta sammanhang skall man även komma ihåg att courtage inte utgår vid köp och försäljning av fonder.