söndag 29 januari 2012

Företagsanalys HM


Large cap-noterade klädjätten Hennes & Mauritz (HM) är en Low-Cost Producer och tillika ett av Sveriges i särklass finaste företag. 

HM, som öppnade sin första butik 1947, är modevärldens svar på IKEA. Bolget och har som affärsidé att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. Investerare lockas inte sällan av HMs konservativa finanser, mycket stabila verksamhet och fina historiska EPS-tillväxt. För den som vill lära sig mer om HM rekommenderar jag Handelsmännen av Bo Pettersson. 


 Hållpunkter från ovanstående sammanställning (och från årsredovisningarna)
  • Finanserna är Graham-starka. Bolaget saknar räntebärande skulder och har en kassa som överstiger 13 Mdr.
  • Intjäningsstabilitet. Väldigt stabil verksamhet. Den (genomsnittliga) årliga EPS-tillväxen uppgår till 1,14 procent de senaste tre åren, 7,95 procent de senaste 5 åren och 11,74 procent de senaste sju åren.
  • Utdelningsstabilitet. Direktavkastningen har pendlat mellan 3,5 och 5,2 procent, med stabilt genomsnitt runt 4 procent.
  • Stefan Persson med familj innehar närmare 70 procent av rösterna och närmare 40 procent av kapitalet.
  • Ägarfamiljen Persson är självfallet representerad i styrelsen. Stefan Persson är styrelseordförande och sonen Karl-Johan Persson är VD. Båda tänker som långsiktiga ägare och förväntas fortsätta förvalta familjeförmögenheten väl.
  • Bra och stabil ROE runt 43 procent, CAPEX runt 24-27 procent och OE/E ligger runt 0,75 (tre- och femårssnitt), sjuårssnittet uppgår till 0,92.

Sammantaget är HM ett wonderful company.

onsdag 25 januari 2012

Mitt första inlägg

Då detta är mitt första inlägg passar jag på att beskriva vad man kommer kunna förvänta sig av denna blogg samt lite om de risker som handel med aktier medför.

Vad man kan förvänta sig av denna blogg
Bloggen är mest för egen del och är huvudsakligen en plats för mig att samla mina tankar om ekonomi och investeringar. Jag hoppas dock att den kan vara intressant för Dig som läsare också. Målsättningen är att bloggen skall ha praktisk prägel, innebärande att man skall kunna använda bloggen för att fatta investeringsbeslut. Jag har ganska starka influenser från både Graham och Fisher. Att läsa både Security Analysis och The Intelligent Investor av Benjamin Graham samt Common Stocks and Uncommon Profits & Other Writings av Philip A. Fisher skulle därför öka Din förståelse kring hur jag resonerar.

Som bloggens namn föreslår finns det fler än mig som ägnar sig åt värdeinvestering (value investing), varför jag bloggar under pseudonymen "AnotherValueInvestor". 

Jag förstår problemet att försöka hänga med i en företagsanalys som är baserad på någon annans (i detta fall mina) excelark, speciellt då man kanske inte förstår allt som står i excelarket. Jag blev därför glad när jag för en tid sedan sprang på Finanstankars serie om företagsvärdering i sju delar (eftersom detta bespar mig tiden att själv skriva en sådan). Jag har därför valt att ställa upp Earnings, Owner earnings, Dividends, Balance sheet och DCF på i princip samma sätt som han gjort. Om man inte hänger med på vad som händer i mina analyser (under dessa rubriker), hänvisar jag i första hand till hans sjudelarsserie. Förstår man fortfarande inte går det självfallet bra att fråga mig.

Om risker förenade med aktiehandel
Aktiesparande har historiskt sett givit bättre avkastning än annat sparande. Det innebär dock ej att det även kommer att bli så i framtiden. Pengar som investeras i aktier kan både öka och minska i värde beroende på hur individuella företag, marknader och omvärlden utvecklas. För att nämna några risker som noga behöver beaktas vid aktiehandel kan följande nämnas: marknadsrisk, kursrisk, valutarisk, bolagsspecifik risk, branchspecifik risk och likviditetsrisk. Man måste vara införstådd i att man kan förlora hela eller stora delar av sin(a) investering(ar). Är man osäker på vilka risker aktiesparande är förenat med eller har andra frågor om aktiehandel bör man kontakta sin bank eller annan professionel aktör på marknaden.

Att investera i aktier innebär att man gör antaganden om framtiden. Då man inte med säkerhet kan säga vad som kommer att hända i framtiden är aktiehandel således förenat med osäkerhet. Mina analyser och slutsatser kommer därför från tid till annan garanterat att bli fel. Det är därför viktigt att Du kritiskt granskar vad jag skrivit och bildar Dig en egen uppfattning. Investera ALDRIG i något Du inte förstår!