söndag 25 mars 2012

Varför ska man köpa Apple?


Här om dagen fick jag en fråga om varför man ska investera i Apple. Eftersom svaret blir långt har jag valt att svara med ett inlägg.

Vi börjar med de gamla vanliga kvalitativa investeringskriterierna. Apple är konservativt finansierat, omsättningstillgångar (+long-term marketable securities) är mer än 3,5 gånger större än kortfristiga skulder och större än de totala skulderna. Bolaget har intjäningsstabilitet samt intjäningstillväxt som saknar motstycke, EPS åren 2009-2011 genom (delat med) EPS åren 2004-2006 är lika med +1136 procent. Jag är inte tillräckligt insatt i den amerikanska finansvärlden för att avgöra om Apple har en trovärdig ledning och en gynnsam ägarbild, men jag låter resultatet tala för sig.

Apple genererar stora mängder fritt kassaflöde. I ett framtida inlägg har jag tänkt att analysera detta närmare.

Apple har inte delat ut några pengar sedan år 1995. Det beror dock inte på att man inte kunnat, utan endast därför att man valt att inte göra det. För sex dagar sedan (19 mars 2012) bestämde styrelsen att det var dags att börja dela ut pengar igen, vilket jag personligen tycker var ett bra val.

Sammantaget kan det konstateras att Apple kvalitativt sett är ett kanonbolag. 

Vanlig kritik mot Apple är att bolagets tillväxt inte kan hålla i sig. Jag hävdar att Apple kan fortsätta växa under många år framöver. Detta är anledningen:

A) Apple har kanske 8-10 % av mobilmarknaden som helhet. Här finns stora tillväxtmöjligheter. Det bör i sammanhanget nämnas att detta är en marknad där Apple håvar in majoriteten av vinsterna.
B) Apple är marknadsledande (cirka 80?%) på "tablet-marknaden", en marknad ingen idag vet hur stor den kommer att bli. Den ser onekligen ljus ut. Vid lanseringen av iPad3 såldes över tre miljoner plattor under de tre första dagarna, vilket var nytt rekord för Apple.
C) Mac har en begränsad andel av "PC-marknaden". Även här finns stora tillväxtmöjligheter.
D) Apple är enastående på att ta sig in på nya marknader inklusive ännu ej existerande sådana. Man har gått från klarhet till klarhet. Ipod, iPhone och iPad har varit nothing short of genius.
E) Kunderna tycker om Apples produkter ("Brand loyalty").
F) Man har bara skrapat på ytan i Kina.

Mjuka värden m.m.
En annan kritik mot Apple är att man är verksam i en snabbrörlig bransch med snabbrörliga konsumenter. Det är väl klart att t.ex. H&M verkar i en "säkrare bransch", men jag är inte lika orolig för det snabbrörliga som marknaden som helhet verkar vara. En positiv faktor är att ju mer jag läser om Apple, ju mindre orolig blir jag för Apples framtid (detsamma kan inte sägas om t.ex. Nokia eller SAS).

Om man ska konkurrera med Apple måste man ta sig an Apples tillverkningskedja. Apple har gjort och gör stora investeringar hos sina leverantörer, detta för att leverantörerna skall kunna leverera så snabbt och billigt som möjligt till Apple. Man köper stora mängder samtidigt ("bulk discount") och som ovan nämnt investerar man i produktionslinjer hos sina tillverkare. Detta leder till att det blir möjligt för Apple att tillverka sina produkter billigt och snabbt, man bygger således en vallgrav ("moat") mot sina konkurrenter.

Tjänsterna iTunes, iCloud och App Store. Apple tjänar inga nämnvärda pengar på dessa tjänster, men det har kostat mycket stora belopp att skapa och utveckla systemen. Om man på allvar ska konkurrera med Apple måste man rimligtvis skaffa sig en liknande plattform. Att utveckla en sådan plattform kommer onekligen att kosta mycket stora belopp utan att generera några egentliga vinster (Apple tjänar ju inga nämnvärda pengar på dessa tjänster, då kan konkurrenter inte gärna heller ta speciellt bra betalt för sina likartade tjänster). Man kan således inte gärna utveckla en sådan plattform utan att först tjäna mycket pengar och plattformen behövs rimligtvis för att tjäna pengar.. som Du förstår blir det en cirkel som är svår att ta sig in i (="moat"). 

Vidare ger iTunes, iCloud och App Store en viss inlåsningseffekt. Musik på iTunes, böcker på iBook, inköpta appar, mm leder till att kunder som använt Apple ett tag inte gärna byter till en konkurrent eftersom kunden då förlorar sin musik, sina böcker, sina appar mm.

Vidare är Apples produkter högkvalitativa och lätta att använda. Ta en titt på denna korta artikel om Mac vs. PC via McDonald's Wi-Fi guide så ser Du själv. Apple använder egentillverkad mjukvara och anpassar sina produkter därefter (anpassar egen hårdvara efter egen mjukvara) vilket kort och gott för konsumenten innebär "inget trubbel". Nämnde jag att en Mac-dator inte kan få virus? Jag kan inte dra mig till minnes att jag känner någon som är missnöjd med sin/a Appleprodukt/er. Appleanvändarna  tycker om Apple som företag och varumärke ("Brand loyalty"), vilket t.ex. inte kan sägas om Microsofts kunder. I längden brukar de bolag med nöjdast kunder tjäna mest pengar.

Det ovanstående innebär förvisso ej att konkurrenter inte kan tillverka liknande produkter (t.ex. Samsung gör goda försök att likna Apples produkter). Oavsett vad folk säger så handlar alla privata företag om att tjäna pengar och det är lättare sagt än gjort. Hur kan en konkurrent tjäna pengar? Vi tar tabletmarknaden och iPad som exempel för att göra analysen mer konkret och lättillgänglig. En tablet computer ("tablet") som ska konkurrera med iPad måste ha en tydlig konkurrensfördel gentemot Ipad'en. En sådan tydlig fördel kan t.ex. vara ett betydligt lägre pris. Detta har idag visat sig vara omöjligt om man inte är beredd att förlora stora summor pengar (se t.ex. Amazons sattsning). En annan sådan fördel skulle kunna vara en betydligt bättre användarupplevelse (och gärna då utan att priset dubblas).

Apple har även ett tydligt kundfokus, operational excellence.. ja listan kan göras lång men jag bryter här för inlägget är redan dubbelt så långt som ett normallångt inlägg. 

Sammanfattningsvis tycker jag att mina pengar jag investerat i Apple för närvarande ligger säkert. Man vet inte vad som kommer att hända framöver och därför så försöker jag att läsa på så mycket som möjligt under resans gång. Men som sagt, för närvarande ser det mycket ljust ut.

Disclosure: Jag äger aktier i Apple.

måndag 19 mars 2012

Apples utdelnings- och återköpsprogram


Idag meddelade Apple att bolaget kommer att påbörja ett utdelnings- och återköpsprogram. Apple planerar att initiera kvartalsvisa utdelningar om $2.65 per aktie ($10,60 per år) vilket med nuvarande kurs motsvarar direktavkastning om cirka 1,75 procent. Utdelningsprogrammet planeras köra igång under Apples Q4 2012, vilket börjar den 1 juli 2012.

Dessutom, kommer ett återköpsprogram att initieras, uppgående till $10 miljarder. Återköpsprogrammet beräknas att utföras under tre år, med det huvudsakliga målet att neutralisera effekterna av utspädning från framtida nyutgivna aktier och optioner som de anställda får som del av sin lön. Återköpsprogrammet planeras dra igång under nästa räkenskapsår, vilket börjar 30 september 2012.

Reflektioner
Återköpsprogram om $10 miljarder låter lite mycket för att neutralisera effekterna av utspädning från framtida nyutgivna aktier och optioner som de anställda får som del av sin lön. Det är dock (förmodligen) inte säkert att man tänkt använda hela mandatet. Ledningen löser nog det där på ett bra sätt.

Stridskassan som för närvarande uppgår till cirka $100 miljarder innehåller onekligen ganska mycket pengar. Oavsett hur duktig man är på att använda och allokera kapital är det onekligen svårt att få snurr på denna kassa på ett vettigt sätt, speciellt då kassan dessutom växer hela tiden. Hittills har man löst detta genom att binda upp successivt mer pengar i s.k. "long-term marketable securities".

Utdelnings- och återköpsprogrammet innebär att Apple förväntas utbetala $45 miljarder de kommande tre åren. Det kanske låter som ganska mycket pengar eftersom det utgör ungefär hälften av stridskassan, men en sådan analys är lika enkel som den är missvisande. Från sista december 2010 till sista december 2011 växte Apples kassa från $60 miljarder till $98 miljarder, innebärande att det fria kassaflödet uppgick till cirka $40 miljarder. Från sista december 2011 till sista december 2012 kommer motsvarande siffra säkerligen vara strax söder om $60 miljarder. $45 miljarder över tre år framstår inte längre som lika mycket pengar. Man märker således ganska snart att nuvarande utdelnings- och återköpsprogram är minst sagt konservativt.

Var utdelningsprogrammet en bra idé?
Ja, det tycker jag verkligen, ett steg i rätt riktning. Alternativet vore att binda upp ännu mer pengar i long-term marketable securities. Jag kommer rimligtvis själv att överträffa avkastningen från long-term marketable securities på egen hand, innebärande att dela ut pengarna är en bra idé. Det kan argumenteras att utdelningsprogrammet var lite för konservativt, men jag gillar konservativt finansierade bolag och utdelningen kommer garanterat att öka över tid.

söndag 18 mars 2012

Apples börsvärde


Här om dagen var Apple och nosade över $600 per aktie, innebärande att Apple för en stund värderades över $560 miljarder. För att sätta detta i perspektiv, Apple värderas högre än Microsoft och Google tillsammans. Samtidigt, precis som jag skrev för en månad sen, så ligger tekniktunga Nasdaq runt 3.000, det vill säga höjder man inte sett sedan IT-bubblan i början av 2000-talet. Detta har fått vissa journalister och andra att dra den briljanta slutsaten, Apple = bubbla.

I fredags vid 13-tiden rapporterade DI.se att finansanalytikern Peter Malmqvist varnar för Apple som rusat 44 procent på Nasdaqbörsen i år. Finansanalytikern Peter Malmqvist sa att "Om man tittar på en aktiekurva för Apple så beter den sig som en klassisk bubbla: Från extremt höga nivåer så accelererar den. Precis som it-bubblan gjorde från oktober 1999 till mars 2000." Peter Malmqvist understryker att han inte gör några analyser på Apple som bolag.

 Även DN.se publicerade samma information, fast i annan tappning.

Peter Malmqvist, som understrukit att han inte gör några analyser på Apple som bolag, har alltså sneglat på Apples aktiekurva och gjort lite lösa antaganden. 

Jag är ingen expert på it-bubblan och jag kommer ej heller att redogöra för den här. Men av vad jag förstått ledde ett antal spektakulära uppköp av innovativa företag i USA till att man drev upp förväntade vinster, vilket blev viktigare än ekonomiska nyckeltal såsom P/E. Det var därför inte ovanligt att företag handlades till P/E om flera hundra. Jag har till och med hört talas om aktier som handlades till över tusen gånger omsättningen. 

Tillbaka till verkligheten. Apple, som tydligen beter sig som en klassisk bubbla, värderas nu dubbelt så högt som Microsoft och mer än USA:s totala detaljhandel. Låter onekligen som en bubbla som kommer spricka vilken dag som helst. Apple värderas till hissnande P/E 16. Vänta lite, P/E 16? Atlas Copco med tillväxt om cirka 4? procent, handlas idag också till P/E 16. Stabila och förtroendeingivande H&M, som har en vinsttillväxt om cirka 13 procent årligen handlas till P/E 26. Apple, med vinsttillväxt om 40-50 procent, handlas till P/E 16. Med Grahams formel för tillväxtföretag, Value = Current (Normal) Earnings x (8.5 plus twice the expected annual growth rate), skulle man alltså kunna räkna hem ett köp av Apple även om man bortsåg från 90 procent av tillväxten och då är P/E inte ens justerat för Apples abnormt stora kassa ($100 miljarder).

Parallellen it-bubbla och Apple har således ganska få likheter. Under it-bubblan värderades tydligen bolagen inte sällan till förväntade framtida vinster trots att man inte uppvisade varken vinst eller kassaflöde då aktien värderades. Apple handlas idag till (låga) P/E 16 trots att man har faktisk tillväxt om 40-50 procent per år. Det roliga i sammanhanget är att det saknas indikationer på att Apples tillväxt skall sakta in, snarare tvärt om.

tisdag 6 mars 2012

Senaste nytt

Mina senaste affärer.

Jag köpte Nordea, SEB, Electrolux och Scania. Dessa bolag känner jag mig inte komfortabel att inneha långsiktigt, utan köptes som rena value plays. Nu har bolagen uppnått en någorlunda rimlig värdering varför jag sålde mina innehav (cirka 20 procent vinst).

Nu sitter jag och väntar på att mina långsiktiga favoriter skall komma ner till en lite rimligare värdering så jag får möjlighet att öka i bolag jag verkligen vill äga.