lördag 16 februari 2013

Fler lästips

Då jag har fullt upp med jobb m.m. hinner jag inte skriva någon djupgående analys de närmaste dagarna. Jag tänkte därför istället ge några fler lästips. Tidigare lästips från mig återfinnes här.

Alice Schroeder - The Snowball: Warren Buffet and the Business of Life
Peter Lynch - One Up On Wall Street
Peter Lynch - Beating the Street

Mycket läsvärda verk, jag tror inte Du blir besviken om Du tar Dig tid att läsa dessa.

fredag 8 februari 2013

Apple, Einhorn och kapitalallokering

Den som följer Apple har sannolikt inte missat att David Einhorn, Greenlight Capital, varit lite upprörd den senaste tiden, se t.ex. artikel, AppleInsider.

Väldigt kort sammanfattat är Einhorn upprörd över att Apple är överkapitaliserat. Han tycker att delar av Apples, i runda slängar, $137 miljarder skall delas ut till ägarna. Han är inte ensam, jag läser dagligen lite varstans att det finns många som efterfrågar ökade utdelningar och/eller en stor ”one-shot dividend”.

Först och främst ska det sägas att det inte råder några tvivel om att Apple är kraftigt överkapitaliserat. Apples kassa uppgick per den 29 december 2012 till $137,1 miljarder vilket motsvarar 69,92 procent av balansomslutningen (motsvarande siffra för HM är 28,49 procent). Apples kassa har gissningsvis en real avkastning om cirka 0 procent varför Einhorns förslag om utdelning är ett bra sådant.

Att Apple ska höja utdelningen, ge en stor ”one-shot dividend” eller annan lösning där likvida medel delas ut till ägarna är dock inget förslag jag stödjer. Varför? Jo, för att aktieutdelning inte maximerar aktieägarvärdet. Apples aktie är med alla seriösa mått kraftigt undervärderad. Aktien handlas nu runt P/E 10 ttm (exkl. kassa ca P/E 7 ttm) trots att fundamenta, i min mening, föreslår att aktien motiverar en värdering om säg P/E 20 ttm. Om Apple skulle investera i sig själv genom att återköpa aktier skulle bolaget, enligt min uppfattning, i praktiken köpa $1 för 50 cent. Utdelning kan man ägna sig åt när aktien är övervärderad alternativt rimligt värderad, inte när den är kraftigt undervärderad. 

Einhorn har rätt i att något bör göras med kassan; utdelning är dock i mitt tycke ett dåligt val jämfört med återköp.

tisdag 5 februari 2013

Företagsanalys Vitec

Small cap-noterade Vitec Software Group är ett programvarubolag som erbjuder branschspecifika affärssystem. Fokus ligger på nischer där det finns behov som inte lika kostnadseffektivt kan tillgodoses av generella affärssystem. I dessa nischer har Vitec en marknadsledande position. Vitec är idag aktivt i följande affärsområden: mäklare, fastighet, media, energi samt finans och försäkring.Hållpunkter från ovanstående sammanställning (och årsredovisningarna)
  • Balanslikviditet = 0,94. Rörelsekapital - långfristiga skulder = -75 Mkr. I mina ögon ett ganska agressivt finansierat tillväxtföretag.
  • Intjäningsstabilitet. Den (genomsnittliga) årliga EPS-tillväxen uppgår till 25,04 procent de senaste tre åren, 30,05 procent de senaste fem åren och 23,14 procent de senaste sex åren.
  • Utdelningsstabilitet. Direktavkastningen har legat mellan 1,75-3 procent, för närvarande 2,5 procent (2kr föreslagen utdelning 2012). Stabilt ökande utdelning.
  • Stenlund med familj innehar 10,1 procent av kapitalet och 32,1 procent av rösterna. Sandberg med familj innehar 9,3 procent av kapitalet och 31,8 procent av rösterna. Vallbo med familj innehar 2,4 procent av kapitalet och 6,5 procent av rösterna. Tillsammans har dessa tre familjer över 70 procent av rösterna.
  • Sandberg (9,3 procent av kapitalet och 31,8 procent av rösterna) sitter i styrelsen. Det gör bl.a. även Öquist (med 5,5 procent av kapitalet). Man får anta att de tänker fortsätta förvalta sina förmögenheter så gott de kan.
  • ROE runt 22 procent, CAPEX runt 54 procent och OE/E ligger runt 0,75.

Vitec har lite Peter Lynch-prägel över sig och är förvånansvärt diversifierat för att vara ett small cap bolag. Bolaget är i mina ögon aggressivt finansierat och har goda möjligheter för fortsatt fint värdeskapande åt ägarna.