onsdag 28 januari 2015

Apple Q1 2015


Apple Q1 2015 blev enligt följande:
  • Omsättning: $74,6 miljarder, upp 29,5 %
  • Vinst (netto): $18,9 miljarder, upp 37,4 %
  • EPS: $3,06, upp 47,8% (tack vare stora återköp)
  • iPhones: 75 miljoner, upp 47 %
  • iPad: 21,4 miljoner, ner 17 %
  • Macs: 5,5 miljoner, upp 14 %
  • iTunes/Software/Services: $4,8

Q1:an kom in långt över förväntan. Monstertillväxten drevs framförallt av iPhone, mac och Appstore. Även återköpen bidrog dock en hel del (earnings upp 37,4 procent men EPS upp hela 47,8 procent). Som framgick av Apples conference call hade omsättningen varit 4 procent högre om det inte varit för motvind på valutamarknaden (en för stark dollar). De stora investeringar Apple gjort i produktionsutrustning under de senaste åren börjar bära frukt nu.

Jag är för trött för att skriva en lång och djup analys ikväll. Det kan dock snabbt konstateras att det går mycket bra för Apple. Även kritikerna har lugnat sig. Artiklar om att Apple går mot sin säkra död blir allt mer sällsynta. Det var även ett tag sedan jag senast läste att Samsung går mot världsherravälde, gissningsvis ligger mina tankar om Samsung närmare sanningen. Detta har varit en glad dag för alla Appleägare, aktien är i skrivande stund upp ca 7,6 procent. Jag kan bara kort konstatera att 35 % av min portfölj ligger säkert.

måndag 5 januari 2015

Tankar om det gångna och det kommande året

2014 blev ett bra år för mig. Avkastningen översteg 20 % och jag slog därmed index med god marginal. Eftersom jag för relativt lång tid sedan slutat skriva vad jag äger och köper säger ovanstående dock inte särskilt mycket.

Idag äger jag aktier i fyra olika företag. Portföljviktningen är mellan 16-34 % per företag, resterande del är kassa.

Apple (idag 34 % av portföljen) utvecklades mycket väl under 2014. Kursen steg från $79 till $110 (upp 39,2%). Därtill kom dollarns uppgång från 6,5 USD/SEK till 7,8 USD/SEK (upp 20 %) samt utdelningar om totalt $1,85/aktie (cirka 2,3 % baserat på kurs $79). Som jag skrev i september var mitt Apple-innehav tidigare större, men har trimmats en aning under hösten när aktien nådde en mer rättvis värdering.

Därjämte äger jag aktier i tre företag vilka vardera idag representerar mellan 16-25 % av portföljen. Avkastningen har för dessa bolag varit blandad.

Allt som allt översteg avkastningen som sagt 20 %.

Tankar inför 2015
För Apple är min förhoppning att omsättningen ska öka med minst 10 % och att vinsten, genom förbättrade marginaler och återköp, ska öka mer än så. Av de preliminära uppgifter jag kommit över verkar iPhoneförsäljningen gått mycket bra under julhelgerna, d.v.s. att Apple kan tänkas gå en bra Q1:a till mötes.

För mina resterande tre innehav, som i mina ögon är lite mindre företag (börsvärde runt säg 1 miljard), är mina förväntningar och förhoppningar naturligtvis att företagen ska fortsätta utvecklas väl. För min stabila snabbväxare är det intjäningstillväxten jag framförallt håller koll på (förhoppningsvis intjäningstillväxt om 20-25%). För mitt välskötta turn around-case är det framförallt rörelsemarginalen jag håller koll på (en ökning till 8-10 % på helår hade varit riktigt fint). För min andra lilla och aningen mer oprövade snabbväxare ligger fokus framförallt på försäljningsutvecklingen och diverse lönsamhetsmått för att försäkra mig om att verksamheten utvecklas som jag hoppas den ska göra.

Poängen med detta är inte att häva ur mig en massa siffror i okända företag Du som läsare inte kan kontrollera. Poängen är att det är viktigt att förstå sig på den bransch sina företag är verksamma i, kunna göra rimliga antaganden om hur marknaden kommer utvecklas de närmaste åren, hur man vill att företagets verksamhet ska utvecklas på marknaden och hur man mäter att företaget faktiskt tar sig åt det håll man tänkt sig. Det viktiga är att den underliggande verksamheten utvecklas på ett gynnsamt sätt, för över tid kommer det underliggande värdet avspeglas i aktiekursen. Man kan ha "tur" (särskilt i en sådan uppåtgående marknad vi haft de senaste åren) att de företag man investerat i gått upp trots att den underliggande verksamheten kanske försämrats. På samma sätt kan man ha "otur" att ett företag man investerat i går ner trots att den underliggande verksamheten förbättrats (mitt turn around-case står faktiskt lägre nu än när jag köpte det, detta trots att vinsten dubblats).

Förstår man sig inte på den underliggande verksamheten kan man inte bedöma om verksamheten utvecklas på önskvärt sätt och då kan man heller inte agera därefter. Om verksamheten försämras men kursen går upp kanske man haft tur och att det är hög tid att sälja. Om det motsatta inträffat kanske man vill köpa mer.

Börsåret 2015 kommer bli ett spännande år. Jag har några bolag jag följer med stort intresse, vi får se om något av dem letar sig hit till bloggen.