måndag 28 april 2014

Bryter ner Apple Q2 2014

Det är alltid väldigt intressant att lyssna på Apples conference call. Man får information direkt från ledningen som inte framgår av de finansiella rapporterna. Dessutom märker man vad ledningen trycker på vid presentationen och hur ledningen presenterar olika saker. Vid t.ex. Q1 2014 märktes tydligt att ledningen försökte förmedla budskapet att verksamheten inte gick så ”dåligt” som siffrorna indikerade (återköpsjusterad omsättning, EPS och OE indikerade nolltillväxt i bolaget). Efter att analyserat rapporten kunde jag konstatera att omsättning, vinst och kassaflöde indikerade nolltillväxt, men att bolagets (viktiga) underliggande verksamhet gick bra. Nu vid Q2 2014 märktes tydligt att ledningen var stolta över resultatet och det ska de vara.

Q2 2014 blev enligt följande.
  • Revenue: $45.642 miljarder, upp 4,7% YOY
  • EPS: $11,62 per aktie, upp 15,1% YOY
  • Gross margin: 39,3% (jämfört med guidade 37-38%)
  • iPhones: 43.719 miljoner, upp 17 % YOY
  • iPads: 16,35 miljoner, ner 16% YOY
  • Macs: 4,136 miljoner, upp 5% YOY
  • iPods: 2,761 miljoner, ner 51% YOY
  • iTunes/Software/Services: $4,573 miljarder, upp 11% YOY
Som framgår av datan ovan är omsättningen upp 4,7 procent yoy. EPS uppgick till $11,62 under kvartalet, d.v.s. upp 15,1 procent yoy. Owner earnings (enligt mina beräkningar) uppgick till $15,76 per aktie. Den riktiga vinsten är således 35,6 procent starkare än det bokföringsmässiga resultatet. Kassaflödet för kvartalet var med andra ord ruggigt starkt.

Apple ökade på sitt massiva återköpsprogram med $30 miljarder från $60 till $90 miljarder. Utdelningen ökades med cirka 8 procent till $3.29 per kvartal och aktie. Styrelsen påpekade åter igen att den vill hålla sitt capital return program flexibelt. Precis som mig är styrelsen av uppfattningen att aktien är ordentligt undervärderad och mellan raderna förstår man att styrelsen kommer ösa på med återköpsprogrammet framöver. Klokt val. För den intresserade läsaren skrev Daniel Eran Dilger ett intressant inlägg om Marskvartalets återköp.

Om jag inte räknar fel är Apples kassa inkl. marketable securities nu uppe i $171,2 per aktie (d.v.s. upp ca $15 per aktie de senaste sex månaderna).

1:7-splitten skapar som bekant i sig inget värde. Kortsiktigt kommer den dock sannolikt driva upp kursen. Det spekuleras om AAPL kan tänkas vara på väg in på Dow Jones Industrial Average. Den som lever får se.

Den underliggande verksamheten
Ser man till den underliggande verksamheten går iPhone våldsamt starkt, försäljningen var upp 17 procent yoy. Nu rapporterar förvisso inte Apples konkurrenter riktig försäljning, men för att sätta iPhonetillväxten i lite perspektiv ska nämnas att HTC, Samsung, Nokia och Blackberry nyligen vinstvarnat/redovisat sämre siffror än väntat/går med förlust.Tillägg: Under natten efter att jag publicerade inlägget redovisade Samsung Q2 2014: "Samsung reports drop in profits, blames premium phone sales". Medan Apple ångar på går det motigt för konkurrenterna.

IPadförsäljningen redovisades vara ner 16 procent, sorterat för channel inventory var försäljningen dock endast ner ca 3 procent. Detta är naturligtvis inte bra, men det är inte heller någon kris. Man kan inte förvänta sig att försäljningen ökar linjärt kvartal, efter kvartal, efter kvartal. I vanlig ordning ska man inte dra för stora slutsatser av en kvartalsrapport. Jag har inte hört något om nya "iPad-dödare" på sistone. Kan konkurrenterna ha börjat ge upp? Det skulle inte förvåna mig om iPad tar all eller näst intill all vinst i segmentet. Jag har inte hört annat än att Apples iPad fortfarande har över 90 procent av både corporate och education marknaderna.

Macförsäljningen fortsätter att gå starkt (om man jämför med PC, vilket man ska göra). Försäljningen var upp 5 procent yoy. Mac har således tagit marknadsandelar mot PC under 31 av de 32 senaste kvartalen.

ITunes/Software/Services fortsätter att gå starkt, upp 11 procent yoy.

Avslutningsvis
Kassaflödet indikerar hur det verkligen går för ett företag. Det man ska ta med sig från kvartalet är att kassaflödet fortsätter att vara ruggigt starkt. OE om $15,76 var mycket starkare än jag vågats hoppas på. Därjämte fortsätter den underliggande verksamheten att gå starkt.

PS. Underskatta inte hur fort en akties pris kan rusa eller dyka. Den 23 april 2014 stängde Apple på cirka $525. Nu (tre handelsdagar senare) handlas den till $595, d.v.s. upp ca $70 (+13,3%). AAPL på väg mot att bli ett "accepterat" tillgångsslag igen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar