fredag 17 augusti 2012

Fenix Outdoor Q2 2012


Fenix Outdoor redovisade igår sin Q2-rapport.

Andra kvartalet 2012-04-01 – 2012-06-30
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 363,1 (313,2) MSEK, en ökning med 16%.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 24,8 (24,1) MSEK, en ökning med 3%.
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till 25,3 (26,2) MSEK, en minskning med 3%
 • Vinst per aktie efter skatt uppgick till 1,37 (1,54) kronor.
Första halvåret 2012-01-01 – 2012-06-30
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 765,9 (644,8) MSEK, en ökning med 19%.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 77,7 (87,0) MSEK, en minskning med 11%.
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till 75,7 (87,2) MSEK, en minskning med 13%
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 54,5 (64,5) MSEK, en minskning med 15%.
 • Vinst per aktie efter skatt uppgick till 4,11 (4,86) kronor. 

Omsättning ökade med 122,1 MSEK till 755,6 (633,1). Retail bidrog med drygt halva ökningen genom högre försäljning inom Naturkompaniet och tillkommande omsättning från finska Partioaitta Oy (förvärvat i maj 2011).

Rörelseresultatet sjönk från 87,0 till 77,7 MSEK, vilket styrelsen förklarar med högre koncerngemensamma kostnader, där det bl.a. tagits kostnader hänförliga till utbyggnad och tillhörande inkörningsproblem avseende lagret i Holland. Under fjolåret gjorda satsningar på personal har också burits in i det nya året utan att ännu ge full effekt på försäljningen. Koncernen har dessutom kostnadsfört vissa större marknadssatsningar under det första halvåret.

Den finansiella situationen är fortsatt (mycket) stark, även om den försämrats marginellt. Kvoten omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder har t.ex. minskat från 3,51 till 2,91 och räntebärande kortfristiga skulderna har ökat med 65,1 MSEK.

Fenix Outdoor fortsätter växa vilket syns bl.a. genom att rörelseintäkterna det första halvåret ökat med 19 procent . Rörelsemarginalen fortsätter dock spöka p.g.a. högre koncerngemensamma kostnader. Jag sätter min tillit till att familjen Nordin fortsätter att satsa långsiktigt och att det kommer en "ketchupeffekt" tids nog.

Slutligen tänkte jag resonera lite kring Fenix Outdoors finansiella situation. 2011 var ett år som slog hårt mot konfektionsbranschen. Det var ett år då HMs vinst minskade med 15,3 procent och t.ex. KappAhl och RnB Retail tappade mycket stora delar av börsvärdet. Fenix Outdoor (vars vinst endast backade 0,8 procent) lämnade 2011, precis som andra bolag i "branschen", med hög lagernivå. Lagernivån är fortfarande hög, förnärvarande cirka 40 procent högre än motsvarande tid föregående år. Till poängen, trots att man lämnat ett svårt år bakom sig och har mer medel än vad man skulle önska uppbundet i lager, har Fenix Outdoor, tack vare sin starka finansiella ställning, kunnat fortsätta satsa långsiktigt. Detta är en styrka konservativt finansierade bolag har. Under "svåra tider" kan dessa bolag fortsätta satsa långsiktigt medan högbelånade bolag får kämpa för sin överlevnad med nyemissioner m.m.

Sammantaget ser Fenix Outdoor fortsatt stabilt ut.

1 kommentar:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera