måndag 20 augusti 2012

ISK - Beskattning och utländsk källskatt


Detta inlägg kommer behandla beskattning av ISK och avdrag för utländsk källskatt. Jag vet att andra bloggare skrivit om beskattning av ISK tidigare. Jag hoppas dock att detta inlägg skall bli mer uttömmande och därigenom klargöra diverse oklarheter.

I detta inlägg förutsätter jag att Du som läsare redan känner till vad investeringssparkonto, ISK, är för något, varför jag inte kommer behandla det här. Om Du mot förmodan inte känner till vad ISK är för något, föreslår jag att Du läser om ISK på skatteverkets webbplats. Vidare förutsätter jag att Du besitter grundläggande kunskaper om svensk beskattningsrätt.

Skatten på ISK beräknas utifrån ett s.k. kapitalunderlag, vilket beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av 1) värdet av tillgångarna vid ingången av varje kvartal, 2) belopp som betalats in till ISK under året, 3) värdet av finansiella instrument som förs över till ISK av kontoinnehavaren under året och 4) värdet av finansiella instrument som förs över från någon annans ISK under året. Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor, som är statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret (30 november 2011 = 1,65 %). Resultatet blir den beräknade schablonintäkten.

Beakta skatteverkets exempel så blir ovanstående troligen mer konkret. Du öppnar ISK under Q1 2012. Du betalar in 40 000 kr under Q1 och ytterligare 20 000 kr under Q3. Under året stiger värdet på tillgångarna med cirka 10 procent (utöver gjora instättningar).

Värdet vid ingången av Q1     -      
Värdet vid ingången av Q2     41 000 kr (inkl. inbetalning)
Värdet vid ingången av Q3     43 000 kr
Värdet vid ingången av Q4     65 000 kr (inkl. inbetalning)
Insättning under året             60 000 kr
Summa                             209 000 kr

209 000 / 4 = 52 250 kr
52 250 kr x 1,65 % = 862 kr

I ovanstående exempel är 862 kr den beräknade schablonintäkten. Schablonintäkten behöver man inte beräkna själv. "Banken" (i mitt fall Avanza) beräknar schablonintäkten och skickar kontrolluppgift till skatteverket. Schablonintäkten kommer finnas förtryckt i deklarationen och kommer tas upp som inkomst av kapital. På denna inkomst betalar man 30 procent skatt.

Schablonintäkten kan kvittas mot t.ex. en ränteutgift som redovisas i samma deklaration. Schablonintäkten ska tas upp som en intäkt i inkomstslaget kapital på samma sätt som t.ex. en ränteintäkt. Kan du inte kvitta den mot en ränteutgift kommer Du i stället att kunna kvitta schablonintäkten mot 70 % av en kapitalförlust på t.ex. aktier eller andra värdepapper.

Avräkning för utländsk skatt som betalts för utländska aktier som finns på ISK
Du kan få avräkning för utländsk skatt som Du betalt för utlänska aktier som finns i Din ISK (tanken var från början att man skulle behöva göra avdraget själv, avdraget sker dock automatiskt av skatteverket). Men Du kan inte få avräkning med större belopp än vad den svenska skatten blir på ISK. Överskjutande avräkningsbar skatt får avräknas under senare år. Notera också att om Du har underskott av kapital (i deklarationen) finns det en begränsning i avräkningsrätten för utländsk skatt, då är avdragsrätten begärnsad till 500 kr. I praktiken innebär det att för Dig som har bolån är avräkningsrätten för utländsk skatt begränsad till 500 kr. Om Du har underskott av kapital och Din utdelning från utländska aktier överstiger  500/0,15 = 3 333 kr är det således mer förmånligt att ha de utländska aktierna i KF än i ISK.

Beakta följande exempel. Du äger 20 stycken Apple-aktier. För enkelhetens skull köptes dessa den 3 januari 2012. Bortsett från detta köp har Du varken köpt eller sålt några Apple-aktier under året. Låt oss också anta fast växelkurs om USD/SEK 7 kr.

Apple delar ut $ 10,6 per aktie under 2012. 20 x 10,6 x 7 = 1 484 kr. Enligt Sveriges dubbelbeskattningsavtal med USA utgår 15 procent källskatt (lista över dubbelbeskattningsavtal). 1 484 x 0,15 = 222,60 kr. En parentes är att den faktiska utländska källskatten för Apples historiska utdelning av den 16 augusti 2012 var 2,67 kr per aktie (avrundat till två decimaler).

Jag vet inte hur det är med andra banker, men om Du (som jag) har Avanza kan man i transaktionshistoriken kontrollera exakt hur mycket utländsk källskatt som dragits.

I ovan nämnda exempel kan Du alltså få avräkning för utländsk källskatt om 222,60 kr från vad den svenska skatten blir på ISK. Om den svenska skatten för ISK är mindre än den utländska källskatten får överskjutande belopp avräknas under senare år.

Om Du hittar fel eller oklarheter ovan tar jag i vanlig ordning gladeligen emot feedback.


OBS! Ovanstående upplysningar används på egen risk.

15 kommentarer:

 1. Hej!
  Jag tror du gör ett litet fel här.
  Du jämför schablonintäkten med den faktiska skatten som är betald som utländsk skatt.
  Schablonintäkten är ju inte skatten du betalar utan ett skatteunderlag som skall beskattas med 30%.

  Vad man har sagt från rsv är att man får ej får avräkna mer än skatten som betalas på ISK, precis som du skriver innan .

  Citat: "Men Du kan inte få avräkning med större belopp än vad den svenska skatten blir på ISK"


  Skatten i ditt exempel är ju 0,3 * 862 = ca 258 kr. Rätta gärna om jag har fel :)

  MVH
  Pontus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Pontus,

   Well spotted!

   Du har rätt i vad Du säger.

   I "sammandraget" i näst sista stycket skrev jag "schablonintäkten" på ett ställe där det egentligen skulle ha stått "vad den svenska skatten blir på ISK". I övrigt är jag ganska säker på att det jag skrivit är korrekt. Detta (pinsamma) förbiseende är korrigerat nu. Jag får sluta korrekturläsa inlägg samma kväll som de författas, i synnerhet skattetekniska sådana =).

   Tack för påpekandet.

   Radera
 2. Mycket bra inlägg måste jag säga. Eloge för detta.

  Mvh Micke

  SvaraRadera
 3. Liten fundering, källskatten betalas på utdelningen och därmed i USD. Vilken växelkurs ska man använda sig av i deklarationen? Ska man använda sig av den växelkursen som var när utdelningen betalades ut och därmed källskatten drogs eller ska man ta den växelkursen som är när man deklarera?

  Jag vet att du skrev att exemplet hade fast växelkurs men så kommer inte verkligheten se ut.

  Mvh/XO

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej XO,

   Som jag har förstått det hela skall man ta den växelkursen som var då den utländska källskatten drogs.

   Radera
 4. Ok, tackar, då gäller det att göra en liten anteckning så man slipper gå tillbaka och försöka leta reda på vad kursen stod i.
  Mvh/XO

  SvaraRadera
 5. Bra inlägg, pedagogisk genomgång

  SvaraRadera
 6. Hej, tack för ett bra inlägg. Vill även passa på att uppmärksamma att man har rätt till avdrag även för utländsk källskatt inom IPS - något många verkar ha misslyckats med genom åren.

  Skillnaden är att "Sparinstitutet" egentligen helt automatiskt skall fixa detta för IPS.

  Dock gör de sällan det - även om man har laglig rätt.

  Detaljer och hur man gör för att få Avanza att korrigera utländsk källskatt inom IPS finns i kommentarsfältet här;

  http://finanskvinnan.blogspot.se/2011/04/utlandsk-kallskatt.html


  Keep up the good work med bloggen!

  MVH Anonym

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anonym,

   Tack för tipset och tack för länken.

   I min IPS har jag bara fonder (75% Avanza Zero och 25% Spiltan Räntefond) så jag har faktiskt inte reflekterat över detta. Det låter dock helt rimligt att man får göra avdrag för utländsk källskatt eftersom man annars utsätts för dubbelbeskattning.

   Radera
 7. Och i en KF så fixas det automatiskt så man inte behöver göra något har jag för mig?!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du kan handla i en KF utan att redovisa dina affärer i deklarationen. Du betalar inte heller någon skatt på vinsten när du säljer dina värdepapper. Istället dras en schablonskatt från sparandet varje år. Schablonskatten dras "automaitskt i kapitalförsäkringen" (kräver ingen åtgärd från Din sida) så på det sättet kan det upplevas att det "fixas automatiskt".

   Radera
  2. Fredrik:

   Om det är avräkningen av den utländska källskatten som du syftar på så stämmer det att det sköts av respektive försäkringsbolag. Kan dock vara värt att kolla upp om bolaget som du har din kapitalförsäkring hos gör detta.

   Rent praktiskt så fungerar det så att försäkringsbolaget deklarerar för det sammanlagda innehavet i alla försäkringsprodukter och den utländska källskatten dras alltså av mot den totala avkastningsskatten för alla försäkringskunder.

   Det är dock en ledtid på ca 3 år innan vi har möjlighet att återbetala den utländska källskatten. Detta på grund av att betald utländsk källskatt under 2012 har vi möjlighet att göra avräkning för mot den avkastningsskatt som betalas under 2013, denna deklarerar vi för 2014 och vi behöver sedan invänta slutskattebeskedet som kommer i slutet på året för att sedan kunna börja eventuell återbetalning i början på 2015.

   /Daniel, Avanza Bank

   Radera