torsdag 1 november 2012

Cashflow, cashflow, cashflow


I början av september 2012 gjorde jag en översyn av mina publicerade företagsanalyser, innebärande att jag kontrollerade riktigheten av siffrorna och gjorde om kassaflödesanalyserna.

När jag gjort om Apples kassaflödesanalys och återigen fått samma resultat som jag fick cirka nio månader tidigare blev jag konfunderad. Jag tyckte (min beräknade) OE kom in för högt och att de hade en tendens att, mer eller mindre, göra detta år efter år. I synnerhet OE/E (som jag tycker om att referera till) kom in alldeles för högt. Tre-, fem- och sjuårssnitt låg mellan 1,13 och 1,21. För Fenix Outdoor var mina respektive beräknade OE/E mellan 0,98 och 1,04, innebärande att för Fenix Outdoor fanns en betydligt starkare korrelation mellan min beräknade OE och bolagets redovisade E (vinst) - jämfört med motsvarande siffror hos Apple.

För den som har svårt att följa vad jag precis skrev, innebär det sagda i korthet att mina beräknade Owner Earnings (OE), vilket kan översättas till bolagets "verkliga vinst", verkade konsekvent vara för höga, i synnerhet när jag delade min beräknade OE med bolagets rapporterade vinst. Min beräknade OE ("verkliga vinst") föreslog att Apple borde i genomsnitt tjäna mellan 13-21 procent mer än vad bolaget rapporterade.

Jag lät mina beräkningar stå kvar (istället för att modifiera dessa) och tröstade mig med att Apples kassaflödesanalys av många anledningar är betydligt svårare att bryta ner än vad Fenix Outdoors kassaflödesanalys är.

Här om dagen sprang jag på en Apple-analys vid namn Apple Is Sandbagging More Than You Think, publicerad på Seeking Alpha.

Jag tyckte det var intressant läsning men det var först när jag vaknade i morse (två dagar senare) som polletten ramlade ner. Analysförfattaren Eric Rolfe diskutterade Deferred Revenue och Other Non-Current Liabilities. I korthet var hans slutsats (enligt hans beräkningar) att Apple understate'ar sina earnings med cirka 15 procent (hans beräkning avsåg endast skillnaden mellan 2011 och 2012).

Han drog alltså samma slutsats som jag drog för cirka 11 månader sedan när först jag började följa Apple. Enda skillnaden var att jag, mer eller mindre, rubricerat "min slutsats" som okunskap och räknefel. Han kom till sin slutsats genom att analysera Deferred Revenue och Other Non-Current Liabilities. Jag kom dit genom att analysera kassaflödet. Han drog slutsatsen att Apple skulle kunna höja sin redovisade vinst med 15 procent genom att ändra redovisningen, jag noterade att Apples kassaflöde, mer eller mindre, sedan 2004 (vilket är så långt jag räknat) föreslog att Apples vinst borde i genomsnitt ligga mellan 13-21 procent högre än vad bolaget rapporterade.

Jag antar att man kan dra tre slutsatser av detta:

1) Bry Dig inte om vad andra säger (eller vad bolag rapporterar), lita på Dina egna slutsatser.

2) Kassaflödet är väldigt viktigt för att se vad som faktiskt händer i ett företag.

3) Apple understate'ar sina vinster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar