måndag 29 april 2013

Om fundamentalanalys

Den senaste tiden har jag sett många vilsna själar som verkar missförstått vad fundamentalanalys (FA) är för något och vad man kan förvänta sig om man investerar utifrån ett sådant synsätt.

Inledningsvis vill jag ha sagt att FA har ingenting att göra med att förutse marknadens irrationella svängningar. Det innebär även att en FA inte är felaktig bara för att ett bolag (kortsiktigt) värderas åt det ena eller andra hållet.

Det finns ingen knivskarp definition av FA, men i kärnan handlar FA om att försöka prognosticera ett bolags framtida utveckling genom att analysera dess fundamentala egenskaper. Vad är fundamentala egenskaper? Jag skulle säga att det är egenskaper som har med det specifika bolaget att göra; egenskaper man kan finna genom att analysera räkenskapsmaterial, ledning och ägande, konkurrensfördelar, konkurrenter och marknader.

Grundtanken är väldigt enkel. På lång sikt följer ett bolags värdering dess vinstutveckling (då avses ”riktig vinst” som är underbygd av utdelningsbart kassaflöde, inte ”Alliance Oil-vinst” där ägarna vid årets slut måste skjuta till mer pengar för att bolaget ska överleva trots att bolaget visar vinst i resultaträkningen).

Varför är jag så säker på att bolags värdering på lång sikt följer vinstutvecklingen i bolaget? Jo, för att det alltid funnits och alltid kommer finnas investerare som vill äga bolag som genererar fin avkastning.

Vad kan man förvänta sig om man investerar utifrån väl underbygd FA? Om man investerar i bolag med fina fundamentala egenskaper såsom, men inte begränsat till, starka finanser, stabil historik, gynnsam ägarbild, bra ledning, stabilt kassaflöde, bra affärsidé, konkurrensfördelar m.m. som samtidigt värderas billigt eller rimligt kan man, på lång sikt, förvänta sig fin avkastning. Man måste dock vara införstådd i att på kort sikt kan precis vad som helst hända.

FA tar inte sikte på när något kommer inträffa, endast att det är troligt eller mindre troligt att något tids nog kommer inträffa. I mitt tycke, om man fokuserar på vad behöver man inte fundera över när speciellt mycket (kan naturligtvis inte dras in absurdum).

När jag säger att precis vad som helst kan hända kortsiktigt syftar jag både på ”med företaget” och värderingsmässigt. Marginaler kan gå upp och ner beroende på alla möjliga faktorer, tillfälliga problem såsom inkörningsproblematik med lager kan inträffa m.m. och marknaden kan (kortsiktigt) värdera bolag både upp och ner helt utan stöd i bolagets fundamentala egenskaper.

Så länge bolaget följer ens långsiktiga plan ska man inte oroa sig över om marginalerna tillfälligt viker p.g.a. investering i ny produktionskapacitet eller om vinsten störtdyker p.g.a. tillfällig etableringsproblematik utomlands. Detsamma gäller om marknaden är irrationell och handlar ner fina bolag. Att ett fundamentalt välmående bolag (tillfälligt) handlas ner är inte skäl att justera ner sin bedömning av intrinsic value eller att sälja – tvärt om, när ett bolag blir billigt ska man helst behålla sina aktier och ännu hellre köpa fler aktier.

Bara för att man i sin FA konstaterat att ett bolag har fina fundamentala egenskaper och är billigt innebär inte att bolaget inte kan bli ännu billigare. Och om bolaget skulle råka bli ännu billigare betyder det ej heller att den fundamentala analysen är felaktig.

Oberoende vad som händer på kort sikt (tillfälliga problem eller irrationell värdering) ska man som Peter Lynch uttrycker det ”stick around as long as the original story makes sense”.

Sammantaget kan man säga att FA handlar om vad som sannolikt kommer ske, inte när det sker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar