måndag 17 september 2012

Avanza Q2 2012


Jag upptäckte nyligen att jag tydligen inte kommenterat Avanzas Q2-rapport som publicerades den 11 juli 2012. Lite väl sent kan tyckas, men här kommer min tankar kring Q2-rapporten.

Januari - Juni 2012
 • Rörelseintäkterna minskade med 14 (+13) procent till 305 (356) MSEK.
 • Resultatet efter skatt minskade med 33 (+4) procent till 98 (147) MSEK.
 • Resultat per aktie minskade med 34 (+2) procent till 3,44 (5,24) SEK.
 • Nettoinflödet uppgick till 2 990 (4 790) MSEK, motsvarande 4 (6) procent av totalt sparkapital vid årets början.
 • Antal konton ökade med 7 (10) procent till 447 900 (417 200 per den 31 december 2011) st. och totalt sparkapital ökade med 6 (3) procent till 78 700 (74 200 per den 31 december 2011) MSEK.
Andra kvartalet
 • Rörelseintäkterna minskade med 18 (+7) procent till 141 (172) MSEK.
 • Resultatet efter skatt minskade med 33 (16) procent till 38 (57) MSEK.
 • Resultat per aktie minskade med 33 (19) procent till 1,34 (2,01) SEK.
Finansiell ställning
Den finansiella ställningen har stärkts, kapitalbas/kapitalkrav uppgick per den 30 juni 2012 till 2,34 (jämfört med 2,06 den 31 december 2011). Inga kreditförluster under det andra kvartalet. Samtliga Avanzas tillgångar har fortsatt hög likviditet.

Mina reflektioner
Avanza, som tidigare haft tillväxtmål om 15-20 procent per år, har under Q2 2012 gjort en översyn över de långsiktiga tillväxtmålen. Styrelsen vill dock inte längre uttrycka precisa mål för vinsttillväxt, vilket jag har viss förståelse för. Både antalet konton och totalt sparkapital fortsätter öka. Som jag varit inne på tidigare tror jag dock att Avanzas aktieägare ska vara nöjda om de får se vinsttillväxt om tio procent per år framöver. Tio procent årlig EPS-tillväxt är inte dåligt, men det är betydligt lägre än tidigare tillväxtmål om 15-20 procent.

Om vinsten 2012 under året utvecklas på ungefär samma sätt som under 2011 kommer EPS 2012 att uppgå till cirka 6,8 kr (vilket är drygt 1/3 lägre än 2011). 2012 års vinst blir (om min prognos stämmer) således otillräcklig för att bibehålla 2011 års utdelning om 10 kr per aktie. Det innebär i sin tur sänkt utdelning alternativt om stämman är villig att bibehålla föregående års utdelningsnivå till kostnad av att kvoten kapitalbas/kapitalkrav, jämfört med 2011 års nivå, minskar.

Om man ser till hur intjäningen är fördelad är räntenettot i princip oförändrat jämfört med motsvarande period förra året. Däremot är courtageintäkter, fondprovisioner och övriga intäkter markant lägre än föregående år. Detta har sammantaget lett till att rörelseintäkterna minskat med 14 procent under det första halvåret.

Eftersom både vinst och vinsttillväxt är förenade med, i min mening ganska stor, osäkerhet är Avanza i dagsläget svårvärderad. Med beaktande av mina prognoser/antaganden tycker jag dock Avanza ser dyr ut runt nuvarande kurs om 154,50 kr.

Avslutningsvis tycker jag det måste vara uppenbart även för den mest optimistiske aktieägaren att Avanza i framtiden inte kommer kunna nå upp till tidigare tillväxtmål om 15-20 procent per år. Den stora frågan (i vart fall för mig) är vad den långsiktiga vinsttillväxten kommer uppgå till.

6 kommentarer:

 1. Vad ser du för riktkurs på Avanza då, om 154kr är dyrt? Baseras denna uppfattning endast pga eventuell minskad utdelning?

  Jag tycker Avanza är ett bra bolag med fina siffror och lär nog fortsätta ha det men eftersom man kan påstå att Avanza är ett cykliskt bolag så är det såklart att lågkonjunkturen påverkar resultatet men inte så pass mycket att man behöver oroa sig för framtiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Conny,

   Avanza är ett fint bolag, men aktien är väldigt populär vilket reflekteras i aktiekursen. Jag tycker inte om riktkurser. Jag föredrar intrinsic value, äga aktien långsiktigt och vänta på att intrinsic value stiger. Nej, min bedömning om intrinsic value har ingenting med utdelningen att göra.

   Som jag skrev i inlägget upplever jag Avanza svårvärderad eftersom det finns vissa osäkerhetsfaktorer såsom 1) vinst och 2) vinsttillväxt, men det beror även på vad Du är villig att betala för vinsttillväxten.

   Om vi leker med tanken att min prognos om årets vinst är korrekt, då handlas Avanza idag till P/E 22,6. Om man är mer optimistiskt lagd och tror på vinst om säg 9 kr (vilket inte jag gör) handlas aktien till P/E 17,1. För ett midcap-bolag med tillväxtförväntningar om 10 procent känns dessa P/E-nivåer dyra. Även om man tar medelvärdet av dessa P/E hamnar man ändå på PEG Ratio runt 2 vilket jag inte anser billigt.

   Sammantaget skulle jag säga att det finns mer tillväxt inprisad i aktien än vad jag är villig att tro på.

   Radera
  2. Jag håller med dig i sak men jag tror även att en stor del av övervärderingen även beror på att man fortfarande sneglar en hel del på föregående års vinst och ser ett P/E tal som rör sig mellan 13 och 15 vilket känns mer rimligt. Det här är ett misstag som jag själv gjort en gång i tiden och det kan svida rejält.

   Radera
  3. Du har en poäng där. Jag har DIs pappersupplaga uppslagen framför mig nu. Här står att Avanza senast handlades till kurs 154,5 kr och nu handlas till P/E 15. Har man köpt in sig i Avanza utifrån dessa premisser riskerar man stå inför ett otrevligt uppvaknande.

   Radera
 2. Hej, bra att du länkade till din blogg från Lundaluppen. jag ser direkt att det här är något att börja följa, inlagd i "favoriter"

  SvaraRadera